Máy hứng phân đoạn (Fraction Collector)

Model: CF2
Xuất xứ: Spectrumlabs- Mỹ
Giá: 280,000 VNĐ
Đạt tiêu chuẩn CE cùng với chứng nhận RoHS
Dung tích chứa:
174 ống 12 hoặc 13 mm
116 ống  10 tới 16 mm
116 ống hoặc lọ nhỏ 18 mm
42 ống hoặc lọ nhỏ 28 mm"
Có khả năng làm việc theo thời gian, số giọt và theo thể tích dịch hứng
Thời gian chuyển ống: max 0,35 giây đối với ống 12-13 mm
Khoảng thời gian thiết lưu có thể thiết lập từ 6 giây đến 9999 phút.
Điều kiện môi trường hoạt động: 10 - 40 oC, không có chất ngưng tụ
Kích thước máy: Rộng x Sâu x Cao: 28 x 40 x 12 cm
Trọng lượng máy: 5 kg
Nguồn điện sử dụng: 230 ± 40 VAC/45 - 65 Hz"
Cung cấp bao gồm: Máy chính, bộ nối nguồn, Rack cho ống 12 - 13 mm , Rack cho ống 10 -16 mm, 200 ống nghiệm 12 mm và  200 ống nghiệm 16 mm
Phụ kiện (dã bao gồm)
Code: 124874, mast package for Fraction Collector
Code: 124876, Column Adapter
Code: 124856, Rack for 28 mm scint, vials

Liên hệ Hoa Tùng
Tel: 094 245 1328 - 0166 9273 898
Email: mail@hoatung.info